DE MARITIME CLOUD DRECHTSTEDEN

Tijdens koningsdag vindt de Grande Parade plaats, een fantastische botenshow langs het historische monument Groothoofd in Dordrecht. Speerpunt tijdens deze show met miljoenen kijkers is het vestigen van de aandacht op de Drechtsteden als Maritieme top-regio.

Om dit momentum ook na Koningsdag volledig te benutten wordt de Maritime Cloud Drechtsteden ontwikkeld.

De Cloud heeft een tweetal belangrijke doelstellingen:

Android-&-App-Store-logos

BRON VAN MARITIEME INFORMATIE

De Cloud dient als zakelijke netwerk bron voor Maritieme sector in de Drechtsteden.

INTERNATIONALE PROMOTIE VAN DE SECTOR

Middels een internetplatform, mobiele applicatie en een unieke maritieme film.

BRON VAN MARITIEME INFORMATIE

De Maritime Cloud Drechtsteden dient als zakelijke netwerk bron van Maritieme informatie voor de regio Drechtsteden. De Cloud is opgezet ter promotie van de Maritieme sector als top-regio wereldwijd. We stimuleren de economie en geven de werkgelegenheid nieuwe impulsen door de Maritieme sector een uitdagende, frisse identiteit te geven.

De Cloud bevat alle deelnemende Maritieme bedrijven in gebruikersvriendelijke en overzichtelijke index en wordt met professionele uitstraling weergegeven op de internetsite en in de mobiele applicatie ‘Call the Dutch’.
De bedrijfsinformatie bestaan o.a. uit: de belangrijkste bedrijfsinformatie, bedrijfsactiviteiten en expertises, foto- en filmmateriaal en directe contactgegevens van de juiste contactpersonen binnen de organisatie.

Het doel van de Cloud is een standaard te creëren voor het internationaal zaken doen met opdrachtgevers, partners, overheden en kennisinstellingen.

Heeft men, waar dan ook ter wereld, maritiem gerelateerde zaken met water?
Open de ‘Call the Dutch’ App en vindt direct het juiste bedrijf en de juiste contactinformatie.

De App is wereldwijd beschikbaar op alle mobiele platformen (iOS en Andriod) middels de Apple AppStore en Google PlayStore. Samen zijn deze Stores goed voor een bereik van meer dan 1 miljard gebruikers!

Slogan

DE MARITIEME FILM

In samenwerking met de deelnemende bedrijven en de Drechtsteden vormen we een film over de Maritieme sector in de Drechtsteden.

Een film waarin het karakter en de sterke punten van deze bijzondere Maritieme top-regio zal worden neergezet.

Centraal staan de deelnemende bedrijven. Wat is hun missie en visie, waar liggen expertises en welke kennis draagt de organisatie?
Op welke manieren werken bedrijven samen binnen de regio? En welke voordelen brengt dit met zich mee?
Hoe wordt onderling kennis gedeeld en hoe uit zich dat in nieuwe samenwerkingen en vooruitstrevende innovaties?
Vragen die we samen met u beantwoorden en in beeld brengen.

Bovendien krijgt elk bedrijf een plek om haar toonaangevende projecten te etaleren en geven we aandacht aan de samenwerkingen tussen bedrijven en gemeentes.

Daarnaast nemen we ook een kijkje in de toekomst, wat gaat er veranderen? en op welk vlak ontwikkelen zich belangrijke innovaties? Hoe gaat men om met strengere milieueisen? Welke communicatiemiddelen kan men straks inzetten en welke invloed heeft dat op uw organisatie en de sector?

Tenslotte bieden we aandacht aan Human Capital. Hoe wordt nieuw talent naar de regio getrokken? Waar liggen nieuwe kansen en hoe houdt men deze in de toekomst vast?

De film zal worden geproduceerd voor gebruik op alle gewenste mediums en kan door alle deelnemende bedrijven en instanties worden ingezet. Denk hierbij aan het internet, sociale media en broadcasting. Tevens dient de film om mee te worden genomen op internationale handelsmissies en de Lobby in Brussel.

VOLVO OCEAN RACE

De kick-off van de Cloud zal plaatsvinden op 19 juni 2015 tijdens het zeilmekka van Nederland.
Deze dagen staat Den Haag geheel in het teken van de pitstop van de Volvo Ocean Race. In een speciaal gecreëerd Volvo Ocean Race Village vinden tal van events plaats, inclusief een muziekfestival met een zeer gevarieerde line-up.

Als ontwikkelaars van de Cloud vinden wij de pitstop van de Volvo Ocean Race (hét maritieme event van het jaar) een uitgelezen moment om de Maritime Cloud Drechtsteden officieel te lanceren.
Uiteraard is elke deelnemende partij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de lancering, inclusief drie gasten. Onder het genot van een hapje en drankje wordt de Cloud gepresenteerd in een speciaal opgetuigde dome en is er ruime mogelijkheid tot netwerken.

Daarnaast heeft u vrij toegang tot de verschillende concerten die samen het muziekfestival vormen.

Deelname Kosten

Pakket A - 1 minuut film
€ 15.000
  • Deelname App voor 5 jaar
  • Deelname Maritieme film
  • Deelname Volvo Ocean Race
Pakket C - 3 minuten film
€ 20.000
  • Deelname App voor 5 jaar
  • Deelname Maritieme film
  • Deelname Volvo Ocean Race

Lees meer